ราคา และ ค่าใช้จ่ายฝึกงานดูไบ (6 เดือน)
  • ค่ามัดจำ งวดแรก : 3,000 บาท
  • ค่าโครงการ : 69,000 บาท
  • ยอดรวม : 72,000 บาท
  • ราคาข้างต้นรวม : ค่าโครงการ + Visa + ประกันสุขภาพ 6 เดือน
ราคา และ ค่าใช้จ่ายฝึกงานดูไบ (12 เดือน)
  • ค่ามัดจำ งวดแรก : 3,000 บาท
  • ค่าโครงการ : 109,000 บาท
  • ยอดรวม : 112,000 บาท
  • ราคาข้างต้นรวม : ค่าโครงการ + Visa + ประกันสุขภาพ 12 เดือน

DUBAI

DUBAI

DUBAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL.26 Gaysorn Tower, Bangkok, Thailand

TEL : 097 234 5395

 

ติดต่อ

 

AIC เรียนต่อ ฝึกงาน ต่างประเทศ

The street Ratchada 

 

แผนที่ : AIC Thailand