ราคา และ ค่าใช้จ่ายฝึกงานออสเตรเลีย (6 เดือน)
  • ค่ามัดจำงวดแรก : 35,000 บาท
  • ค่าโครงการ : 160,000 บาท
  • ยอดรวม : 195.000 บาท
  • ราคาข้างต้นรวม : ค่าโครงการ + Visa + ประกันสุขภาพ 6 เดือน
ราคา และ ค่าใช้จ่ายฝึกงานออสเตรเลีย (12 เดือน)
  • ค่ามัดจำงวดแรก : 35,000 บาท
  • ค่าโครงการ : 196,600 บาท
  • ยอดรวม : 231.600 บาท
  • ราคาข้างต้นรวม : ค่าโครงการ + Visa + ประกันสุขภาพ 12 เดือน

AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL.26 Gaysorn Tower, Bangkok, Thailand

TEL : 097 234 5395

 

ติดต่อ

 

AIC เรียนต่อ ฝึกงาน ต่างประเทศ

The street Ratchada 

 

แผนที่ : AIC Thailand