1. อยากไปฝึกงานต่างประเทศคืออะไร และต้องเริ่มต้นอย่างไร

คำตอบ : สำหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ หรือที่น้องรู้จักกันในชื่อ Internship Program นั้น เป็นโครงการสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการไปฝึกงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของน้องๆด้วย ดังนั้น ก่อนที่น้องๆจะเรียนจบ อาจารย์จะแนะนำให้น้องๆหาประเทศในการไปฝึกงาน เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ที่น้องๆจะได้สัมผัสกับการทำงานจริงๆ ในสถานที่จริงๆ บางประเทศ น้องๆอาจจะได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย หากน้องๆสนใจที่จะไปฝึกงานต่างประเทศ พี่แนะนำข้อมูลดังนี้ค่ะ
1). เลือกประเทศที่สนใจไปฝึกงาน เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส เมาดีฟ ดูไบ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น เป็นต้น
2). ส่ง resume และ transcript ให้กับทางพี่ๆ AIC เพื่อประเมินว่าน้องสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงานได้หรือไม่
3). นัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษ เพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4). หากผ่านการประเมินด้านภาษา ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหาโรงแรม และทำวีซ่าต่อไป
*จากขั้นตอนเบื้องต้น น้องๆจะยังไม่ต้องเสียค่าใชจ่ายใดๆ จนกว่าจะสัมภาษณ์ผ่านรอบแรก

2. เรียนจบแล้ว สามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้ไหม

คำตอบ : 

สำหรับน้องๆที่เรียนจบแล้ว แต่อยากเข้าร่วมโครงการ internship ต่างประเทศ ก็สามารถทำได้ค่ะ แต่ว่าจะมีข้อจำกัดในการไปฝึกงาน ในด้านของการเลือกประเทศได้ดังนี้

  • หากน้องเรียนจบแล้ว จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเทศคือ อเมริกา ดูไบ และเมาดีฟ
  • อายุ ไม่เกิน 30ปี

USA (อเมริกา)

>> ถ้าเรียนจบด้าน Hospitality มาไม่เกิน 1ปี (ไม่ต้องมีประสบการณ์) ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

>> แต่ถ้าเรียนจบมาเกิน 1ปี ต้องมีประสบการณ์ด้าน Hospitality ตามจำนวนปีที่จบ เช่น หากน้องเรียนจบมาแล้ว 5ปี จะต้องมีประสบการณ์ด้าน Hospitality 5ปี เป็นต้น

Maldives, Dubai (มัลดีฟส์ และดูไบ)

>> ถ้าเรียนจบด้าน Hospitality ไม่ต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

>> ถ้าเรียนจบไม่ตรงสาย จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน Hospitality อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

3. ต้องเรียนสาขาอะไร ถึงสามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้
คำตอบ : สำหรับโปรแกรมการฝึกงานนี้ จะเป็นโปรแกรมสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ หรือเรียนจบด้าน Hospitality มาโดยตรง แต่สำหรับใครที่ไม่ได้เรียนด้าน Hospitality ก็จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานด้าน Hospitality อย่างน้อย 6 เดือน
** สำหรับ USA น้องๆต้องเป็นวุฒิ ป.ตรีเท่านั้น และสำหรับน้องที่ไม่ได้เรียน Hospitality จำเป็นต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี **
4. โครงการ internship ต่างประเทศดีไหม และดียังไง

การไปฝึกงานต่างประเทศ (Internship Program) เป็นโครงการที่ดีมากดังนี้

1). น้องๆจะได้ใช้ทักษะการเรียนด้าน Hospitality มาประยุกต์กับการทำงานในสถานที่จริง

2). ได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมนั้น

3).  ได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน ทำให้น้องมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านทักษะความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4). ได้เพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศ เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

5). มีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูงอีกด้วย

6). หลังจากที่น้องๆฝึกงานจบ ยังมีโอกาสที่นายจ้าง จะจ้างเราทำงานต่อเป็นพนักงานประจำอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสและจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับน้องๆ

7). ได้รับ certificate เพื่อเป็น profile ในการอัพเกรดการหางานที่ดีขึ้นในประเทศไทย

5. ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย สามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้ไหม

คำตอบ : 

1). สำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาเลย พี่แนะนำให้น้องๆเริ่มเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือจะลงคอร์สเรียนภาษาเลยก็ตาม

2). หากน้องๆมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถพอจะสื่อสารได้ ทางพี่ๆ AIC มีบริการสัมภาษณ์ พูดคุยกับน้องๆ เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้น (ฟรี!) ก่อนการสัมภาษณ์จริงกับเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL.26 Gaysorn Tower, Bangkok, Thailand

TEL : 097 234 5395

 

ติดต่อ

AIC เรียนต่อ ฝึกงาน ต่างประเทศ

The street Ratchada 

แผนที่ : AIC Thailand